k.ú.: 692212 - Máslojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 573779 - Máslojedy NUTS5 CZ0521573779
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 225 3139416
zahrada 103 60305
ovoc. sad 25 23344
travní p. 57 346025
lesní poz 54 837437
vodní pl. nádrž přírodní 1 415
vodní pl. tok přirozený 16 12180
zast. pl. společný dvůr 1 405
zast. pl. zbořeniště 5 1014
zast. pl. 92 57284
ostat.pl. jiná plocha 30 5860
ostat.pl. manipulační pl. 5 4212
ostat.pl. neplodná půda 4 1464
ostat.pl. ostat.komunikace 75 58832
ostat.pl. pohřeb. 5 778
ostat.pl. silnice 24 57675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2324
ostat.pl. zeleň 6 4556
Celkem KN 730 4613526
Par. KMD 730 4613526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 91
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 151
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2013
S-SK GS 1:2880 1840 12.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.05.2022 20:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.