k.ú.: 692247 - Mašovice u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594415 - Mašovice NUTS5 CZ0647594415
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 6492016
zahrada 111 99858
travní p. 177 365334
lesní poz les(ne hospodář) 30 674290
lesní poz ostat.komunikace 1 559
lesní poz 34 1803083
vodní pl. nádrž umělá 14 16430
vodní pl. rybník 3 3911
vodní pl. tok přirozený 64 31309
vodní pl. tok umělý 34 17850
vodní pl. zamokřená pl. 6 8371
zast. pl. zbořeniště 6 732
zast. pl. 319 111552
ostat.pl. dráha 5 78298
ostat.pl. jiná plocha 121 812363
ostat.pl. manipulační pl. 70 83832
ostat.pl. neplodná půda 58 50422
ostat.pl. ostat.komunikace 156 251469
ostat.pl. pohřeb. 2 3732
ostat.pl. silnice 14 92195
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 138448
ostat.pl. zeleň 20 3956
Celkem KN 1658 11140010
EN 2 5427
PK 1 2592
GP 460 5284836
Celkem ZE 463 5292855
Par. KMD 1334 5368359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 126
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 42
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 305
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 363
spoluvlastník 500

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1947 nedokončené scelení


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.