k.ú.: 692280 - Mašťov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563218 - Mašťov NUTS5 CZ0422563218
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42041 - Kadaň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 7546312
zahrada 179 120704
ovoc. sad 6 32168
travní p. 283 3757643
lesní poz les(ne hospodář) 11 132466
lesní poz ostat.komunikace 5 26203
lesní poz 81 2332885
vodní pl. nádrž přírodní 3 3482
vodní pl. nádrž umělá 9 374777
vodní pl. rybník 2 33469
vodní pl. tok přirozený 15 16157
vodní pl. tok umělý 43 62432
vodní pl. zamokřená pl. 17 78812
zast. pl. společný dvůr 32 6963
zast. pl. zbořeniště 18 3143
zast. pl. 356 110379
ostat.pl. jiná plocha 200 66331
ostat.pl. manipulační pl. 93 147769
ostat.pl. neplodná půda 187 446647
ostat.pl. ostat.komunikace 160 196492
ostat.pl. pohřeb. 3 10503
ostat.pl. silnice 16 125631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13978
ostat.pl. zeleň 8 35959
Celkem KN 1997 15681305
Par. DKM 1997 15681305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 170
č.p. rod.rekr 5
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 66
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 337
LV 302
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.02.2010
FÚO 1:5000 25.04.1982 08.02.2010 měřítko pro intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1889 24.04.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 24.05.2022 08:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.