k.ú.: 692328 - Matějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597775 - Rusín NUTS5 CZ0801597775
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81143 - Osoblaha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 2894234
zahrada 48 39806
travní p. 66 183195
lesní poz 18 371239
vodní pl. nádrž umělá 11 32235
vodní pl. tok přirozený 7 23819
vodní pl. zamokřená pl. 1 2338
zast. pl. zbořeniště 21 10082
zast. pl. 39 19157
ostat.pl. jiná plocha 29 57924
ostat.pl. manipulační pl. 3 20185
ostat.pl. neplodná půda 22 35789
ostat.pl. ostat.komunikace 72 47381
ostat.pl. pohřeb. 1 4024
ostat.pl. silnice 5 34142
ostat.pl. zeleň 1 139
Celkem KN 453 3775689
Par. KMD 453 3775689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 38
LV 30
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 05.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 19:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.