k.ú.: 692379 - Meclov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553913 - Meclov NUTS5 CZ0321553913
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 3108011
zahrada 247 154393
travní p. 121 729860
lesní poz 22 541777
vodní pl. nádrž umělá 1 154
vodní pl. tok přirozený 8 57873
vodní pl. tok umělý 8 12784
vodní pl. zamokřená pl. 1 2780
zast. pl. zbořeniště 4 695
zast. pl. 391 120478
ostat.pl. dráha 3 27158
ostat.pl. jiná plocha 168 187084
ostat.pl. manipulační pl. 18 21411
ostat.pl. neplodná půda 53 94521
ostat.pl. ostat.komunikace 168 159343
ostat.pl. pohřeb. 1 4804
ostat.pl. silnice 18 70099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 15871
Celkem KN 1495 5309096
Par. DKM 1495 5309096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 169
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 32
č.e. garáž 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 381
byt.z. byt 30
obč.z. byt 2
Celkem JED 32
LV 346
spoluvlastník 489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.02.2016 1:1000 18.02.2016 *)
DKM 1:1000 12.11.2015
Ost. 1:2000 01.04.1961 18.02.2016
THM-G 1:2000 01.04.1961 18.02.2016
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.11.2015 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2000 1838 01.04.1961 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.05.2022 12:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.