k.ú.: 692417 - Bíluky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556637 - Měčín NUTS5 CZ0322556637
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 640 1536074
zahrada 77 46074
ovoc. sad 1 2613
travní p. 340 759001
lesní poz 64 249029
vodní pl. nádrž umělá 2 4545
vodní pl. zamokřená pl. 1 888
zast. pl. zbořeniště 1 844
zast. pl. 73 47581
ostat.pl. jiná plocha 19 9017
ostat.pl. manipulační pl. 18 17947
ostat.pl. neplodná půda 25 34398
ostat.pl. ostat.komunikace 49 59340
ostat.pl. silnice 17 21414
Celkem KN 1327 2788765
Par. KMD 1327 2788765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 64
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 95
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
KMD 1:1000 19.12.2016
KM-D 1:2000 10.05.2001 30.05.2017
S-SK GS 1:2880 1837 10.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.