k.ú.: 692506 - Třebýcina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556637 - Měčín NUTS5 CZ0322556637
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 610 2377627
zahrada 107 74962
travní p. 321 549232
lesní poz 76 915887
vodní pl. nádrž umělá 15 2837
vodní pl. tok přirozený 176 47522
vodní pl. zamokřená pl. 27 6897
zast. pl. společný dvůr 1 14
zast. pl. zbořeniště 1 100
zast. pl. 79 45666
ostat.pl. jiná plocha 11 2552
ostat.pl. manipulační pl. 26 18270
ostat.pl. neplodná půda 51 32550
ostat.pl. ostat.komunikace 161 80505
ostat.pl. silnice 7 65345
Celkem KN 1669 4219966
Par. KMD 1669 4219966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 78
LV 142
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2017
KM-D 1:2000 17.10.2000 28.04.2017
S-SK GS 1:2880 1837 17.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.