k.ú.: 692531 - Kamenné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563226 - Měděnec NUTS5 CZ0422563226
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 3894
zahrada 7 3953
travní p. mez, stráň 4 774
travní p. 129 611063
lesní poz 75 907157
zast. pl. zbořeniště 12 3644
zast. pl. 37 6216
ostat.pl. jiná plocha 18 12048
ostat.pl. manipulační pl. 9 2859
ostat.pl. neplodná půda 50 43288
ostat.pl. ostat.komunikace 42 42765
ostat.pl. pohřeb. 2 3360
ostat.pl. silnice 1 18032
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 1666
ostat.pl. zeleň 1 299
Celkem KN 398 1661018
Par. KMD 398 1661018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 37
LV 60
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2014
S-SK GS 1:2880 1842 24.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.