k.ú.: 692549 - Měděnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563226 - Měděnec NUTS5 CZ0422563226
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 4335
zahrada 26 4901
travní p. 196 2173083
lesní poz 1 9554
zast. pl. zbořeniště 18 3962
zast. pl. 131 28872
ostat.pl. dráha 2 53071
ostat.pl. jiná plocha 65 30649
ostat.pl. manipulační pl. 94 207317
ostat.pl. neplodná půda 55 55958
ostat.pl. ostat.komunikace 85 76499
ostat.pl. silnice 13 39943
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 777
ostat.pl. zeleň 4 3915
Celkem KN 699 2692836
Par. KMD 699 2692836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 127
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 37
LV 153
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.