k.ú.: 692557 - Mýtinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563226 - Měděnec NUTS5 CZ0422563226
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2774
zahrada 1 61
travní p. 46 119009
lesní poz 26 777076
vodní pl. nádrž umělá 1 2954
zast. pl. zbořeniště 2 482
zast. pl. 14 2838
ostat.pl. jiná plocha 4 285
ostat.pl. manipulační pl. 7 6950
ostat.pl. neplodná půda 15 23462
ostat.pl. ostat.komunikace 11 8092
ostat.pl. silnice 3 16037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1339
Celkem KN 134 961359
Par. KMD 134 961359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 13
LV 28
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2015
S-SK GS 1:2880 1842 08.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.