k.ú.: 692573 - Medlešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 303 2778068
zahrada 255 176294
ovoc. sad 1 2958
travní p. 36 55273
vodní pl. nádrž umělá 3 11261
vodní pl. rybník 2 7217
vodní pl. tok přirozený 2 4404
zast. pl. společný dvůr 1 4
zast. pl. zbořeniště 2 802
zast. pl. 365 106755
ostat.pl. dráha 7 37874
ostat.pl. jiná plocha 47 15929
ostat.pl. manipulační pl. 29 53015
ostat.pl. neplodná půda 7 26047
ostat.pl. ostat.komunikace 64 70125
ostat.pl. silnice 22 110830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3898
ostat.pl. zeleň 8 24510
Celkem KN 1155 3485264
Par. DKM 1155 3485264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 170
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 352
byt.z. byt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 6
LV 418
spoluvlastník 579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1989 23.06.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 03:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.