k.ú.: 692581 - Medlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594423 - Medlice NUTS5 CZ0647594423
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 3169
orná půda 2051 5901087
zahrada 92 61365
ovoc. sad 37 34131
travní p. 38 37010
lesní poz 76 462724
vodní pl. nádrž přírodní 4 4311
vodní pl. nádrž umělá 2 1358
vodní pl. tok přirozený 318 40398
vodní pl. tok umělý 19 6478
zast. pl. společný dvůr 2 276
zast. pl. zbořeniště 2 1036
zast. pl. 195 95633
ostat.pl. jiná plocha 65 27941
ostat.pl. manipulační pl. 49 27093
ostat.pl. mez, stráň 1 13117
ostat.pl. neplodná půda 30 66414
ostat.pl. ostat.komunikace 536 119782
ostat.pl. pohřeb. 5 2856
ostat.pl. silnice 19 63808
ostat.pl. zeleň 5 12799
Celkem KN 3547 6982786
Par. KMD 3547 6982786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 100
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 39
Celkem BUD 169
LV 242
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.03.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 14.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 08:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.