k.ú.: 692611 - Medlov u Uničova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552372 - Medlov NUTS5 CZ0712552372
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 601
orná půda 479 9171563
zahrada 386 321898
travní p. 42 191820
lesní poz 40 139795
vodní pl. nádrž umělá 2 4784
vodní pl. tok přirozený 15 69321
vodní pl. zamokřená pl. 2 1703
zast. pl. zbořeniště 5 882
zast. pl. 405 230583
ostat.pl. dráha 7 41465
ostat.pl. jiná plocha 137 108901
ostat.pl. manipulační pl. 35 148269
ostat.pl. neplodná půda 10 11939
ostat.pl. ostat.komunikace 164 379127
ostat.pl. plantáž dřevin 1 571
ostat.pl. pohřeb. 1 4560
ostat.pl. silnice 24 158139
ostat.pl. skládka 1 88264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 19496
ostat.pl. zeleň 75 225478
Celkem KN 1839 11319159
Par. DKM 1839 11319159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 201
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 57
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 403
byt.z. byt 27
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 42
LV 516
spoluvlastník 727

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2019
DKM-KPÚ 1:1000 15.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 16.12.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 16.05.2022 14:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.