k.ú.: 692638 - Medlovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592366 - Medlovice NUTS5 CZ0722592366
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 896 1869322
vinice 1 617
zahrada 132 93481
ovoc. sad 3 10424
travní p. 458 475478
vodní pl. tok přirozený 69 12089
vodní pl. tok umělý 1 216
vodní pl. zamokřená pl. 6 2003
zast. pl. společný dvůr 1 464
zast. pl. zbořeniště 13 1937
zast. pl. 219 68765
ostat.pl. jiná plocha 491 179084
ostat.pl. manipulační pl. 69 65090
ostat.pl. neplodná půda 75 49193
ostat.pl. ostat.komunikace 126 52372
ostat.pl. silnice 128 30981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10093
ostat.pl. zeleň 2 182
Celkem KN 2691 2921791
Par. KMD 2691 2921791
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 16
rozestav. 1
Celkem BUD 216
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 343
spoluvlastník 472

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 28.04.2016 1:1000 28.04.2016 *)
KM-D 1:2880 23.10.2000 28.04.2016 vlastní
S-SK ŠS 1:2880 1827 23.10.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 09:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.