k.ú.: 692654 - Medlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550141 - Medlovice NUTS5 CZ0646550141
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62191 - Ivanovice na Hané

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 461 2833108
zahrada 167 110353
ovoc. sad 2 7341
travní p. 6 5215
lesní poz 1 51096
vodní pl. nádrž umělá 2 20236
vodní pl. tok přirozený 5 99221
vodní pl. tok umělý 2 1502
zast. pl. zbořeniště 4 581
zast. pl. 203 61423
ostat.pl. dálnice 2 12411
ostat.pl. jiná plocha 70 47661
ostat.pl. manipulační pl. 22 44496
ostat.pl. neplodná půda 4 1576
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 656
ostat.pl. ostat.komunikace 88 142840
ostat.pl. pohřeb. 1 1038
ostat.pl. silnice 12 54811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16046
ostat.pl. zeleň 45 94206
Celkem KN 1101 3605817
Par. DKM 480 3288923
Par. KMD 621 316894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 198
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 322
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2017
DKM-KPÚ 22.04.2011 1:1000 22.04.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.08.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 02:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.