k.ú.: 692662 - Rybníček - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 553972 - Rybníček NUTS5 CZ0646553972
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62191 - Ivanovice na Hané

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1746567
zahrada 137 52283
ovoc. sad 1 2544
travní p. 45 17509
vodní pl. nádrž umělá 1 11297
vodní pl. rybník 2 176
vodní pl. tok přirozený 18 30780
vodní pl. tok umělý 5 4569
zast. pl. zbořeniště 5 672
zast. pl. 177 50774
ostat.pl. jiná plocha 76 21436
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1103
ostat.pl. manipulační pl. 49 15029
ostat.pl. neplodná půda 9 1873
ostat.pl. ostat.komunikace 43 46807
ostat.pl. silnice 11 19883
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7572
ostat.pl. zeleň 28 64548
Celkem KN 786 2095422
Par. DKM 229 1896212
Par. KMD 557 199210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 171
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 22
LV 197
spoluvlastník 341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2017
DKM-KPÚ 09.03.2007 1:1000 09.03.2007 *) část k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.03.2007 na části k.ú. - extravilán zavedena KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1826 19.04.2017 část k.ú. - intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 00:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.