k.ú.: 692743 - Měcholupy u Blovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 539716 - Měcholupy NUTS5 CZ0324539716
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 14 6426
orná půda 630 2977457
zahrada 124 105106
ovoc. sad 2 6825
travní p. mez, stráň 15 12756
travní p. 301 937588
lesní poz 140 8524487
vodní pl. nádrž umělá 4 3527
vodní pl. rybník 2 841
vodní pl. tok přirozený 11 1260
vodní pl. tok umělý 38 8005
vodní pl. zamokřená pl. 2 3952
zast. pl. 152 78039
ostat.pl. dráha 1 11316
ostat.pl. jiná plocha 91 36886
ostat.pl. manipulační pl. 19 28926
ostat.pl. neplodná půda 28 15013
ostat.pl. ostat.komunikace 145 98692
ostat.pl. silnice 27 42801
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4486
ostat.pl. zeleň 8 7337
Celkem KN 1755 12911726
Par. DKM 1755 12911726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 106
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 152
LV 192
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.2006
ZMVM 1:2000 01.01.1992 01.01.2006
S-SK GS 1:2880 1837 01.01.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 13:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.