k.ú.: 692751 - Měcholupy u Žatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566454 - Měcholupy NUTS5 CZ0424566454
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 3815554
chmelnice 9 118329
zahrada 149 84259
ovoc. sad 1 5537
travní p. mez, stráň 1 2749
travní p. 69 390782
lesní poz les(ne hospodář) 5 74118
lesní poz 36 639430
vodní pl. nádrž umělá 2 2553
vodní pl. tok přirozený 3 37984
zast. pl. společný dvůr 18 1026
zast. pl. zbořeniště 19 4386
zast. pl. 297 102510
ostat.pl. dráha 10 127328
ostat.pl. jiná plocha 51 51984
ostat.pl. manipulační pl. 29 38533
ostat.pl. neplodná půda 108 237525
ostat.pl. ostat.komunikace 100 151533
ostat.pl. pohřeb. 2 2974
ostat.pl. silnice 17 93714
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 25090
ostat.pl. zeleň 5 25732
Celkem KN 1100 6033630
Par. DKM 386 4691628
Par. KMD 714 1342002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 108
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 8
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 285
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 279
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.08.2020 1:1000 19.08.2020 *)
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 16:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.