k.ú.: 692760 - Milošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566454 - Měcholupy NUTS5 CZ0424566454
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 2171327
zahrada 21 19531
ovoc. sad 1 3111
travní p. 13 15902
lesní poz 1 11078
vodní pl. nádrž přírodní 1 553
vodní pl. tok přirozený 3 8290
zast. pl. společný dvůr 5 3968
zast. pl. zbořeniště 5 2185
zast. pl. 20 20972
ostat.pl. jiná plocha 9 12514
ostat.pl. manipulační pl. 5 13318
ostat.pl. neplodná půda 20 11128
ostat.pl. ostat.komunikace 16 21184
ostat.pl. silnice 5 21495
Celkem KN 230 2336556
Par. KMD 230 2336556
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 20
LV 46
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2014
S-SK GS 1:2880 1843 24.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 09:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.