k.ú.: 692786 - Mělčany u Ivančic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583375 - Mělčany NUTS5 CZ0643583375
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2353 6163593
vinice 128 367029
zahrada 263 95949
travní p. 30 16926
lesní poz 279 278327
vodní pl. nádrž umělá 3 5379
vodní pl. tok přirozený 79 30434
zast. pl. společný dvůr 44 1840
zast. pl. zbořeniště 3 976
zast. pl. 260 90313
ostat.pl. jiná plocha 67 15932
ostat.pl. manipulační pl. 75 30566
ostat.pl. neplodná půda 347 141126
ostat.pl. ostat.komunikace 631 96240
ostat.pl. plantáž dřevin 1 116
ostat.pl. pohřeb. 2 2068
ostat.pl. silnice 182 76334
ostat.pl. skládka 4 1501
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9444
ostat.pl. zeleň 9 1321
Celkem KN 4767 7425414
Par. DKM 4767 7425414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 172
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 39
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jiná st. 4
Celkem BUD 251
LV 494
spoluvlastník 746

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 26.09.2003
ZMVM 1:2000 01.04.1991 25.09.2003
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.03.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 18:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.