k.ú.: 693031 - Lovčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 544957 - Lovčovice NUTS5 CZ0634544957
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 3412301
zahrada 33 26533
travní p. 17 81864
lesní poz 14 170537
vodní pl. nádrž umělá 4 6069
vodní pl. tok přirozený 1 473
vodní pl. tok umělý 1 20748
zast. pl. 34 31794
ostat.pl. jiná plocha 7 5884
ostat.pl. manipulační pl. 2 302
ostat.pl. neplodná půda 4 8724
ostat.pl. ostat.komunikace 28 78032
ostat.pl. silnice 8 50179
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9152
ostat.pl. zeleň 1 890
Celkem KN 221 3903482
Par. DKM 221 3903482
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 16
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 34
LV 49
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.08.2016
DKM 1:1000 15.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824 10.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 19.05.2022 01:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.