k.ú.: 693090 - Měnín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583383 - Měnín NUTS5 CZ0643583383
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1467 15469228
vinice 29 11794
zahrada 556 227935
ovoc. sad 16 50581
travní p. 29 49709
lesní poz les s budovou 3 698
lesní poz les(ne hospodář) 1 41275
lesní poz 80 2751350
vodní pl. nádrž umělá 3 63140
vodní pl. tok přirozený 20 89480
vodní pl. tok umělý 9 180634
vodní pl. zamokřená pl. 3 38826
zast. pl. společný dvůr 3 374
zast. pl. zbořeniště 5 1394
zast. pl. 756 375726
ostat.pl. dálnice 1 66
ostat.pl. jiná plocha 221 182210
ostat.pl. manipulační pl. 165 180610
ostat.pl. neplodná půda 77 95300
ostat.pl. ostat.komunikace 271 606458
ostat.pl. pohřeb. 2 4044
ostat.pl. silnice 14 177188
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 26632
ostat.pl. zeleň 117 539753
Celkem KN 3852 21164405
Par. DKM 3852 21164405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 260
č.p. byt.dům 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 243
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 57
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 10
Celkem BUD 742
byt.z. byt 92
byt.z. garáž 1
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 98
LV 1334
spoluvlastník 1986

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.12.2018 1:1000 21.12.2018 *)
DKM 1:1000 23.10.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1990 22.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 08:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.