k.ú.: 693111 - Merboltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545791 - Merboltice NUTS5 CZ0421545791
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 732935
zahrada 285 249493
travní p. 380 4588566
lesní poz les(ne hospodář) 47 499545
lesní poz 281 1350028
vodní pl. nádrž přírodní 1 414
vodní pl. nádrž umělá 1 447
vodní pl. rybník 2 1304
vodní pl. tok přirozený 30 35040
vodní pl. tok umělý 3 297
vodní pl. zamokřená pl. 8 21631
zast. pl. zbořeniště 46 9555
zast. pl. 208 58436
ostat.pl. jiná plocha 84 47410
ostat.pl. manipulační pl. 3 6581
ostat.pl. neplodná půda 493 441825
ostat.pl. ostat.komunikace 184 174867
ostat.pl. pohřeb. 1 825
ostat.pl. silnice 5 35403
Celkem KN 2101 8254602
Par. DKM 526 386154
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 54
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 205
LV 240
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.06.2021 intravilán
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 10:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.