k.ú.: 693138 - Merklín u Karlových Var - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555363 - Merklín NUTS5 CZ0412555363
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 173 79819
travní p. 196 345050
lesní poz les(ne hospodář) 59 1179809
lesní poz 7 40813
vodní pl. nádrž umělá 2 515
vodní pl. tok přirozený 7 22165
vodní pl. tok umělý 4 1235
vodní pl. zamokřená pl. 1 2981
zast. pl. zbořeniště 4 375
zast. pl. 268 54743
ostat.pl. dráha 3 11678
ostat.pl. jiná plocha 97 60760
ostat.pl. manipulační pl. 18 37547
ostat.pl. neplodná půda 30 24825
ostat.pl. ostat.komunikace 70 61244
ostat.pl. silnice 12 36527
ostat.pl. skládka 1 7037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7554
ostat.pl. zeleň 4 612
Celkem KN 957 1975289
Par. KMD 957 1975289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 128
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 20
Celkem BUD 258
byt.z. byt 67
byt.z. garáž 13
obč.z. byt 2
Celkem JED 82
LV 317
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1842 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 14:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.