k.ú.: 693154 - Pstruží u Merklína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555363 - Merklín NUTS5 CZ0412555363
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 29 13948
travní p. 133 217846
lesní poz les(ne hospodář) 98 11016802
lesní poz 16 1212770
vodní pl. tok přirozený 4 50913
vodní pl. tok umělý 3 1561
vodní pl. zamokřená pl. 1 6290
zast. pl. zbořeniště 5 1913
zast. pl. 91 29301
ostat.pl. jiná plocha 122 125825
ostat.pl. manipulační pl. 15 28589
ostat.pl. neplodná půda 12 6503
ostat.pl. ostat.komunikace 133 126695
ostat.pl. silnice 49 26066
ostat.pl. zeleň 2 155
Celkem KN 713 12865177
Par. KMD 713 12865177
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 88
LV 75
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.02.2010
S-SK GS 1:2880 1842 23.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 07:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.