k.ú.: 693201 - Merklovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576883 - Vamberk NUTS5 CZ0524576883
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 2643405
zahrada mez, stráň 7 7501
zahrada 174 197204
travní p. mez, stráň 8 13912
travní p. 133 484755
lesní poz les(ne hospodář) 4 557227
lesní poz 95 6596798
vodní pl. nádrž přírodní 2 835
vodní pl. tok přirozený 3 5165
vodní pl. tok umělý 7 5216
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 225 86423
ostat.pl. dráha 1 10163
ostat.pl. jiná plocha 38 14900
ostat.pl. manipulační pl. 13 29276
ostat.pl. mez, stráň 1 225
ostat.pl. neplodná půda 29 26980
ostat.pl. ostat.komunikace 98 182379
ostat.pl. silnice 6 112563
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3028
Celkem KN 970 10977997
Par. DKM 402 3622553
Par. KMD 568 7355444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 213
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 233
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.11.2018
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 16.05.2022 15:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.