k.ú.: 693227 - Měrunice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567698 - Měrunice NUTS5 CZ0426567698
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 4677295
zahrada 82 36480
travní p. 75 584236
lesní poz 60 952924
vodní pl. nádrž umělá 2 6567
vodní pl. rybník 1 10582
vodní pl. tok přirozený 27 67988
vodní pl. tok umělý 2 2188
vodní pl. zamokřená pl. 6 12317
zast. pl. společný dvůr 1 186
zast. pl. zbořeniště 19 4395
zast. pl. 220 89926
ostat.pl. jiná plocha 94 371085
ostat.pl. manipulační pl. 45 64675
ostat.pl. neplodná půda 246 748375
ostat.pl. ostat.komunikace 100 155171
ostat.pl. pohřeb. 1 2451
ostat.pl. silnice 17 121660
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9885
ostat.pl. zeleň 9 620
Celkem KN 1159 7919006
Par. DKM 1159 7919006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 82
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 214
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 187
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.04.2006 mapování intr.
DKM-KPÚ 28.06.2002 1:1000 08.08.2002 *) extr.
S-SK GS 1:2880 1843 11.04.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 18:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.