k.ú.: 693251 - Pustina u Měřína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596116 - Měřín NUTS5 CZ0635596116
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 1924010
zahrada 68 39474
travní p. 154 315433
lesní poz 30 174135
vodní pl. nádrž umělá 2 1174
vodní pl. tok přirozený 41 14394
vodní pl. tok umělý 7 1254
zast. pl. 111 42412
ostat.pl. dálnice 1 30550
ostat.pl. jiná plocha 71 25909
ostat.pl. manipulační pl. 19 34280
ostat.pl. mez, stráň 10 5766
ostat.pl. neplodná půda 4 5613
ostat.pl. ostat.komunikace 104 33255
ostat.pl. silnice 12 56272
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 788
ostat.pl. zeleň 1 123
Celkem KN 870 2704842
Par. DKM 870 2704842
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 103
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 128
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.1999
ZMVM 1:1000 01.07.1986 15.11.1999
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 22:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.