k.ú.: 693341 - Městečko Trnávka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578380 - Městečko Trnávka NUTS5 CZ0533578380
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 2066717
zahrada 280 171719
travní p. 107 243697
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz 26 767937
vodní pl. tok přirozený 23 60271
vodní pl. tok umělý 6 3429
zast. pl. 325 105709
ostat.pl. dráha 11 74691
ostat.pl. jiná plocha 108 85525
ostat.pl. manipulační pl. 6 19903
ostat.pl. neplodná půda 13 35294
ostat.pl. ostat.komunikace 96 98968
ostat.pl. pohřeb. 2 7102
ostat.pl. silnice 15 43599
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17750
ostat.pl. zeleň 2 2169
Celkem KN 1287 3804496
Par. KMD 1287 3804496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 168
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 295
byt.z. byt 24
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 28
LV 337
spoluvlastník 471

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 12:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.