k.ú.: 693359 - Mezihoří u Městečka Trnávky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578380 - Městečko Trnávka NUTS5 CZ0533578380
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 285927
zahrada 33 32415
ovoc. sad 1 3771
travní p. mez, stráň 1 1852
travní p. 30 176459
lesní poz 46 700773
vodní pl. nádrž umělá 1 248
vodní pl. tok přirozený 1 10509
vodní pl. tok umělý 1 140
zast. pl. 21 11287
ostat.pl. dráha 2 12836
ostat.pl. jiná plocha 21 11231
ostat.pl. manipulační pl. 1 924
ostat.pl. neplodná půda 13 21514
ostat.pl. ostat.komunikace 30 20943
ostat.pl. silnice 5 24575
Celkem KN 224 1315404
Par. KMD 224 1315404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 21
LV 45
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 11:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.