k.ú.: 693511 - Kornatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 579033 - Kornatice NUTS5 CZ0326579033
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 1412954
zahrada 106 65823
ovoc. sad 3 5034
travní p. 186 371650
lesní poz 27 2930685
vodní pl. nádrž přírodní 2 9622
vodní pl. nádrž umělá 2 9036
vodní pl. rybník 1 7847
vodní pl. tok přirozený 31 24389
vodní pl. tok umělý 41 6698
vodní pl. zamokřená pl. 4 3306
zast. pl. zbořeniště 1 212
zast. pl. 213 47407
ostat.pl. dráha 1 13890
ostat.pl. jiná plocha 48 21376
ostat.pl. manipulační pl. 6 9343
ostat.pl. neplodná půda 53 43318
ostat.pl. ostat.komunikace 59 65413
ostat.pl. silnice 4 48807
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 14610
ostat.pl. zeleň 7 15050
Celkem KN 1140 5126470
Par. DKM 1140 5126470
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 101
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 65
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 208
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 298
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2013
DKM 1:1000 28.11.2013
ZMVM 1:2000 24.02.1983 28.11.2013 původ mapy THM - intravilán
FÚO 1:2000 24.02.1983 28.11.2013 extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 24.02.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 05:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.