k.ú.: 693529 - Mešno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 579084 - Mešno NUTS5 CZ0326579084
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1829533
zahrada 102 87144
travní p. mez, stráň 25 35570
travní p. 89 519508
lesní poz 55 2995975
vodní pl. nádrž umělá 5 10920
vodní pl. rybník 1 12550
vodní pl. tok přirozený 28 12791
vodní pl. tok umělý 12 5280
vodní pl. zamokřená pl. 15 11151
zast. pl. 101 34261
ostat.pl. dráha 4 29799
ostat.pl. jiná plocha 58 107092
ostat.pl. manipulační pl. 2 210
ostat.pl. neplodná půda 3 694
ostat.pl. ostat.komunikace 45 60675
ostat.pl. pohřeb. 1 1601
ostat.pl. silnice 5 60030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3451
Celkem KN 689 5818235
Par. DKM 689 5818235
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 100
LV 146
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.10.2013
DKM 1:1000 10.10.2013
ZMVM 1:2000 24.02.1983 10.10.2013 původ mapy THM - intravilán
FÚO 1:2000 24.02.1983 10.10.2013
S-SK GS 1:2880 1838 24.02.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.