k.ú.: 693561 - Mezholezy u Horšovského Týna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553930 - Mezholezy NUTS5 CZ0321553930
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 2391411
zahrada 36 16416
travní p. 101 1036297
lesní poz 391 2337526
vodní pl. nádrž umělá 3 4479
vodní pl. rybník 1 386200
vodní pl. tok přirozený 10 30941
vodní pl. tok umělý 1 464
zast. pl. zbořeniště 4 585
zast. pl. 114 49258
ostat.pl. jiná plocha 58 104923
ostat.pl. manipulační pl. 4 897
ostat.pl. neplodná půda 18 5238
ostat.pl. ostat.komunikace 62 99591
ostat.pl. silnice 4 42732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3078
ostat.pl. zeleň 40 43955
Celkem KN 921 6553991
Par. DKM 423 4328294
Par. KMD 498 2225697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 30
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 111
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 109
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2014
DKM-KPÚ 13.04.2010 1:1000 29.04.2010 *)
S-SK GS 1838 27.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 03:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.