k.ú.: 693570 - Luková u Manětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1797222
zahrada 16 9504
ovoc. sad 2 10946
travní p. 52 253438
lesní poz 90 924473
vodní pl. nádrž umělá 4 4521
vodní pl. tok umělý 4 6276
vodní pl. zamokřená pl. 2 8670
zast. pl. společný dvůr 1 987
zast. pl. zbořeniště 6 830
zast. pl. 22 11935
ostat.pl. jiná plocha 9 17418
ostat.pl. manipulační pl. 6 11854
ostat.pl. neplodná půda 71 75940
ostat.pl. ostat.komunikace 43 47392
ostat.pl. pohřeb. 1 1029
ostat.pl. silnice 1 5324
Celkem KN 407 3187759
Par. KMD 407 3187759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 22
LV 39
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2017
KM-D 1:2000 07.05.2001 20.11.2017
S-SK GS 1:2880 1839 06.05.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.