k.ú.: 693588 - Mezí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 262 2347690
zahrada 44 41156
ovoc. sad 1 5108
travní p. 42 223241
lesní poz 254 1424420
vodní pl. nádrž umělá 1 1939
vodní pl. tok přirozený 6 72600
vodní pl. tok umělý 12 5721
zast. pl. zbořeniště 4 1848
zast. pl. 41 24283
ostat.pl. jiná plocha 26 48803
ostat.pl. manipulační pl. 3 344
ostat.pl. neplodná půda 69 91541
ostat.pl. ostat.komunikace 49 30276
ostat.pl. silnice 10 52397
ostat.pl. zeleň 4 449
Celkem KN 828 4371816
Par. KMD 828 4371816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 36
obč.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 56
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2017
KM-D 1:2000 07.05.2001 21.09.2017
S-SK GS 1:2000 1839 06.05.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 01:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.