k.ú.: 693600 - Meziboří u Litvínova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567311 - Meziboří NUTS5 CZ0425567311
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 270 227059
travní p. mez, stráň 33 8316
travní p. 92 271553
lesní poz les(ne hospodář) 23 11555874
lesní poz 23 1362139
vodní pl. nádrž umělá 3 12757
vodní pl. tok přirozený 11 30266
vodní pl. tok umělý 1 1125
vodní pl. zamokřená pl. 2 686
zast. pl. společný dvůr 2 695
zast. pl. zbořeniště 1 24
zast. pl. 1308 161925
ostat.pl. jiná plocha 151 77777
ostat.pl. manipulační pl. 19 56807
ostat.pl. mez, stráň 2 324
ostat.pl. neplodná půda 25 49836
ostat.pl. ostat.komunikace 183 279187
ostat.pl. silnice 9 47999
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 74875
ostat.pl. zeleň 154 143899
Celkem KN 2331 14363123
Par. DKM 2331 14363123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 147
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 31
č.p. rod.dům 131
č.p. tech.vyb 14
č.p. ubyt.zař 8
č.e. garáž 40
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 571
bez čp/če jiná st. 225
bez čp/če obchod 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 32
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 2
vod.dílo hráz př. 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1260
byt.z. byt 801
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 437
obč.z. garáž 5
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 1280
LV 2213
spoluvlastník 3664

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2010
Ost. 1:2880 01.12.1973 23.11.2010
S-SK GS 1:2880 1900 30.11.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 22.05.2022 21:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.