k.ú.: 693618 - Křižanov u Mezilečí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574074 - Hořičky NUTS5 CZ0523574074
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 1213405
zahrada 81 76296
ovoc. sad 1 2146
travní p. 151 423031
lesní poz 46 363812
vodní pl. nádrž umělá 2 1510
zast. pl. zbořeniště 3 631
zast. pl. 85 28605
ostat.pl. jiná plocha 5 13088
ostat.pl. manipulační pl. 10 22151
ostat.pl. neplodná půda 14 2826
ostat.pl. ostat.komunikace 70 44918
ostat.pl. silnice 7 20650
ostat.pl. zeleň 3 169
Celkem KN 650 2213238
Par. KMD 650 2213238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 6
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 82
LV 121
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2012
S-SK GS 1:2880 1824 10.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 21:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.