k.ú.: 693669 - Mezilesí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548367 - Mezilesí NUTS5 CZ0633548367
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1027 3296709
zahrada 157 64701
travní p. 418 822877
lesní poz 300 2458903
vodní pl. nádrž umělá 1 2829
vodní pl. rybník 23 26945
vodní pl. tok přirozený 10 3416
vodní pl. tok umělý 35 5318
vodní pl. zamokřená pl. 4 1245
zast. pl. společný dvůr 26 3762
zast. pl. zbořeniště 7 1457
zast. pl. 136 57985
ostat.pl. jiná plocha 28 13358
ostat.pl. manipulační pl. 74 46389
ostat.pl. neplodná půda 36 28759
ostat.pl. ostat.komunikace 128 101825
ostat.pl. pohřeb. 2 2751
ostat.pl. silnice 17 46178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 2295
Celkem KN 2437 6987702
Par. KMD 2437 6987702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 132
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 215
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 00:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.