k.ú.: 693685 - Mezilesí u Náchoda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574244 - Mezilesí NUTS5 CZ0523574244
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 552762
zahrada 124 72892
ovoc. sad 15 28234
travní p. 277 1111632
lesní poz 52 418836
vodní pl. nádrž umělá 2 692
vodní pl. tok přirozený 1 4286
zast. pl. zbořeniště 5 1001
zast. pl. 163 54046
ostat.pl. jiná plocha 19 10333
ostat.pl. manipulační pl. 9 11011
ostat.pl. neplodná půda 27 11787
ostat.pl. ostat.komunikace 81 57281
ostat.pl. silnice 3 16421
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10237
Celkem KN 866 2361451
Par. KMD 866 2361451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 153
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 192
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
KM-D 1:2000 29.11.2000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 19:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.