k.ú.: 693723 - Vižňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574252 - Meziměstí NUTS5 CZ0523574252
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 681725
zahrada 210 179351
travní p. mez, stráň 8 35615
travní p. 278 4090761
lesní poz 57 2477195
vodní pl. nádrž umělá 3 2786
vodní pl. rybník 1 721
vodní pl. tok přirozený 36 21374
vodní pl. tok umělý 22 61191
vodní pl. zamokřená pl. 4 9154
zast. pl. zbořeniště 13 7663
zast. pl. 179 66529
ostat.pl. jiná plocha 35 39642
ostat.pl. manipulační pl. 8 7106
ostat.pl. neplodná půda 20 30433
ostat.pl. ostat.komunikace 113 145738
ostat.pl. pohřeb. 1 2985
ostat.pl. silnice 1 21632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4262
Celkem KN 1018 7885863
Par. DKM 412 5289676
Par. KMD 606 2596187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 175
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 212
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.10.2019
KMD 1:1000 27.09.2016 intravilán a lesy
S-SK GS 1:2880 1840 29.10.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 20.05.2022 03:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.