k.ú.: 693731 - Mezina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551724 - Mezina NUTS5 CZ0801551724
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 1213867
zahrada 347 175150
ovoc. sad 6 4787
travní p. 564 4033594
lesní poz 190 4465637
vodní pl. nádrž umělá 6 958556
vodní pl. tok přirozený 88 35068
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 2
vodní pl. zamokřená pl. 5 3600
zast. pl. společný dvůr 4 1843
zast. pl. zbořeniště 32 9681
zast. pl. 346 61839
ostat.pl. jiná plocha 155 116257
ostat.pl. manipulační pl. 12 13578
ostat.pl. neplodná půda 80 64867
ostat.pl. ostat.komunikace 187 164550
ostat.pl. pohřeb. 2 1337
ostat.pl. silnice 21 84257
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1457
Celkem KN 2108 11409927
Par. KMD 2108 11409927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 133
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 130
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 4
Celkem BUD 344
LV 425
spoluvlastník 480

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 19:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.