k.ú.: 693740 - Meziříčko u Letovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 1807805
zahrada 163 122443
ovoc. sad 13 35247
travní p. 100 173791
lesní poz ostat.komunikace 3 1119
lesní poz 136 829220
vodní pl. nádrž umělá 5 216002
vodní pl. tok přirozený 7 9934
vodní pl. tok umělý 4 1591
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 12
zast. pl. zbořeniště 2 738
zast. pl. 154 40352
ostat.pl. dráha 7 62106
ostat.pl. jiná plocha 44 21125
ostat.pl. manipulační pl. 9 8934
ostat.pl. neplodná půda 89 108733
ostat.pl. ostat.komunikace 95 132074
ostat.pl. silnice 4 27218
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5780
ostat.pl. zeleň 20 28709
Celkem KN 1085 3632933
Par. DKM 465 2520806
Par. KMD 620 1112127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 24
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 146
LV 227
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2017
DKM-KPÚ 25.02.2017 1:1000 27.02.2017 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 01:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.