k.ú.: 693758 - Meziříčko u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587516 - Meziříčko NUTS5 CZ0635587516
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 2767142
zahrada 122 66307
travní p. 454 875716
lesní poz 184 4341725
vodní pl. nádrž přírodní 1 30
vodní pl. nádrž umělá 11 14565
vodní pl. rybník 4 34347
vodní pl. tok přirozený 86 27912
vodní pl. tok umělý 11 3878
vodní pl. zamokřená pl. 1 579
zast. pl. společný dvůr 2 379
zast. pl. zbořeniště 2 94
zast. pl. 224 61274
ostat.pl. dálnice 7 196723
ostat.pl. jiná plocha 45 37587
ostat.pl. manipulační pl. 16 45903
ostat.pl. neplodná půda 105 155284
ostat.pl. ostat.komunikace 122 113470
ostat.pl. silnice 26 99911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1452
Celkem KN 1899 8844278
Par. KMD 1899 8844278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 203
LV 162
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 23:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.