k.ú.: 693774 - Mezná u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 529834 - Mezná NUTS5 CZ0633529834
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 615 2523895
zahrada 89 45762
travní p. 408 984056
lesní poz 222 2116661
vodní pl. nádrž umělá 2 11850
vodní pl. rybník 14 65166
vodní pl. tok přirozený 1 343
vodní pl. zamokřená pl. 2 5838
zast. pl. společný dvůr 13 858
zast. pl. zbořeniště 4 868
zast. pl. 75 35310
ostat.pl. jiná plocha 32 19842
ostat.pl. manipulační pl. 37 20034
ostat.pl. neplodná půda 181 125239
ostat.pl. ostat.komunikace 114 81973
ostat.pl. silnice 1 10344
Celkem KN 1810 6048039
Par. KMD 1810 6048039
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 72
LV 191
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2016
KM-D 1:2000 15.05.2003 26.05.2016
S-SK GS 1:2880 1829 15.05.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 15:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.