k.ú.: 693782 - Vratišov u Mezné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 529834 - Mezná NUTS5 CZ0633529834
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 615355
zahrada 59 31383
travní p. 108 383370
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz 139 999861
vodní pl. nádrž umělá 2 1973
vodní pl. rybník 3 4219
vodní pl. tok přirozený 6 5107
vodní pl. zamokřená pl. 2 4305
zast. pl. společný dvůr 6 409
zast. pl. 43 11842
ostat.pl. jiná plocha 22 25097
ostat.pl. manipulační pl. 29 11084
ostat.pl. neplodná půda 85 50232
ostat.pl. ostat.komunikace 63 32545
ostat.pl. silnice 2 17441
Celkem KN 653 2194257
Par. KMD 653 2194257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 41
LV 71
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2012
KM-D 1:2000 13.04.2001 12.11.2012
S-SK GS 1:2880 1829 13.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 15:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.