k.ú.: 693898 - Rudov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571822 - Míčov-Sušice NUTS5 CZ0531571822
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 204477
zahrada 24 17672
ovoc. sad 2 9790
travní p. 75 126447
lesní poz les s budovou 3 98
lesní poz 14 586568
vodní pl. rybník 2 37284
vodní pl. tok přirozený 2 2181
zast. pl. 77 11393
ostat.pl. jiná plocha 5 1556
ostat.pl. neplodná půda 2 1399
ostat.pl. ostat.komunikace 16 17923
ostat.pl. silnice 3 4457
Celkem KN 261 1021245
Par. KMD 261 1021245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 72
LV 78
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.10.2009
S-SK GS 1:2880 1838 14.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 16:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.