k.ú.: 693910 - Zbyslavec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571822 - Míčov-Sušice NUTS5 CZ0531571822
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1070510
zahrada 44 34930
travní p. 44 236480
lesní poz 39 2036925
vodní pl. nádrž umělá 2 2929
zast. pl. zbořeniště 1 110
zast. pl. 42 22589
ostat.pl. jiná plocha 8 13577
ostat.pl. neplodná půda 15 4868
ostat.pl. ostat.komunikace 38 56310
ostat.pl. silnice 2 25647
Celkem KN 389 3504875
Par. KMD 389 3504875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 19
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 42
LV 75
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2009
S-SK GS 1:2880 1838 12.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 18:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.