k.ú.: 693979 - Michalovice u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548316 - Michalovice NUTS5 CZ0631548316
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 408 2734663
zahrada 80 32458
travní p. 244 458510
lesní poz 84 495785
vodní pl. nádrž umělá 12 62548
vodní pl. tok přirozený 51 14116
vodní pl. tok umělý 36 7775
zast. pl. zbořeniště 2 215
zast. pl. 105 31479
ostat.pl. dráha 1 1396
ostat.pl. jiná plocha 36 17978
ostat.pl. manipulační pl. 6 48020
ostat.pl. neplodná půda 40 32193
ostat.pl. ostat.komunikace 82 93131
ostat.pl. silnice 8 59404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 194
ostat.pl. zeleň 1 392
Celkem KN 1197 4090257
Par. KMD 1197 4090257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 73
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 99
LV 147
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 25.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 09:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.