k.ú.: 694002 - Hostíčkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560901 - Chodová Planá NUTS5 CZ0327560901
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 2867473
zahrada 57 11301
travní p. 147 1310257
lesní poz 191 3596922
vodní pl. nádrž umělá 5 10933
vodní pl. rybník 1 5461
vodní pl. tok přirozený 17 28382
vodní pl. tok umělý 1 90
vodní pl. zamokřená pl. 23 53110
zast. pl. zbořeniště 5 5407
zast. pl. 23 15852
ostat.pl. jiná plocha 70 100749
ostat.pl. manipulační pl. 1 1935
ostat.pl. neplodná půda 59 61168
ostat.pl. ostat.komunikace 65 183645
ostat.pl. silnice 2 28063
Celkem KN 714 8280748
Par. KMD 714 8280748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 22
LV 31
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 02:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.