k.ú.: 694045 - Míchov u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582069 - Míchov NUTS5 CZ0641582069
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 899681
zahrada 115 86269
ovoc. sad 1 4511
travní p. 62 329032
lesní poz les(ne hospodář) 8 3582
lesní poz 36 1345740
vodní pl. nádrž umělá 1 9607
vodní pl. tok přirozený 41 43178
vodní pl. tok umělý 1 1493
zast. pl. zbořeniště 4 736
zast. pl. 94 30310
ostat.pl. jiná plocha 19 6208
ostat.pl. manipulační pl. 4 18452
ostat.pl. neplodná půda 57 114923
ostat.pl. ostat.komunikace 74 94980
ostat.pl. silnice 9 15645
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7101
ostat.pl. zeleň 3 3025
Celkem KN 667 3014473
Par. DKM 408 2778584
Par. KMD 259 235889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 94
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 164
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2016
DKM-KPÚ 19.11.2014 1:1000 19.11.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.05.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 22:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.